Nabízené služby

Zpracování a vedení účetnictví podnikatelů (fyzických i právnických)
zpracování a vedení daňové evidence podnikatelů (fyzických i právnických osob)
zpracování účetních závěrek vedení pomocných evidencí (majetek, sklady apod.)
účetní dohled, příprava podkladů pro daňová přiznání
(DPH, daně z příjmů, dani silniční apod.) ,
vyhotovení veškerých daňových přiznání, rekonstrukce účetnictví minulých let

Mzdy

Kompletní zpracování měsíčních mezd
Přihlašování a odhlašování zaměstnanců na zdravotních pojišťovnách a
správě sociálního zabezpečení
Doručování přehledů na zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců (závislá činnost)
Zpracování a odeslání ELDP

ru cz